Leerlingondersteuning

Andersgewoon biedt scholen leerlingondersteuning gericht op het versterken van leerprestaties en zelfvertrouwen van leerlingen met leermoeilijkheden, concentratie- of gedragsproblemen.